Zprávy podle skupiny: Odpady

Zveřejněno: 13. 10. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1716x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 8. listopadu a v sobotu 15. listopadu vždy v době od 7.00 hod. do ...

Zveřejněno: 7. 5. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1597x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Becker Bohemia s.r.o. připravilo pro občany v sobotu 24.5.2014 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a vysloužilého elektrozařízení ...

Zveřejněno: 7. 5. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1551x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 24. května a v sobotu 31. května vždy v době od 7.00 hod. do ...

Zveřejněno: 24. 4. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1763x

Obec Holoubkov ve spolupráci s firmou DIMATEX CS spol. s r.o., Stráž nad Nisou a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR umístila dne 24.4.2014

vedle stanoviště kontejnerů ...

Zveřejněno: 10. 12. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1601x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 9.12.2013 projednalo výši místního poplatku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá ...