Zprávy podle skupiny: Odpady

Zveřejněno: 2. 10. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1849x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 7. listopadu a v sobotu 14. listopadu vždy v době od 7.00 hod. do ...

Zveřejněno: 6. 6. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 4136x

Naše obec v rámci projektu Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov, spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu Životního prostředí ČR, zakoupila kromě 230 ks zahradních kompostérů a sběrných ...

Zveřejněno: 18. 4. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2074x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Becker Bohemia s.r.o. připravilo pro občany v sobotu 16.5.2015 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a vysloužilého elektrozařízení ...

Zveřejněno: 18. 4. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2152x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 16. května a v sobotu 23. května vždy v době od 7.00 hod. do ...

Zveřejněno: 9. 1. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2387x

V rámci projektu "Efektivní nakládání s bioodpadem - Holoubkov" se naší obci podařilo získat dotaci ve výši 609.714,- Kč z Operačního programu Životní prostředí na nákup kompostérů a zahradních štěpkovačů ...