Zprávy podle skupiny: Odpady

Zveřejněno: 12. 4. 2012, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1506x

POZOR ZMĚNA !!! Svoz nebezpečného odpadu ve STŘEDU 18.4.2012

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Becker Bohemia s.r.o. připravilo pro občany ve středu 18 ...

Zveřejněno: 20. 12. 2011, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1618x

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 19.12.2011 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o změně OZV č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru ...

Zveřejněno: 21. 12. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1789x

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 20.12.2010 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o změně OZV č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru ...

Zveřejněno: 10. 12. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3526x

Obec Holoubkov se zapojila do projektu s názvem "Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do školských zařízení", v rámci něhož jsme zdarma získali 2 sady plastových 90 litrových nádob ...

Zveřejněno: 26. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2977x

Vážení spoluobčané,

jako představitel společnosti, která zabezpečuje sběr, přepravu a odstranění směsného komunálního odpadu v naší obci, vítám aktivitu pana místostarosty s uveřejněním článku o třídění odpadů.

Dovolím si předložit ...