Zprávy podle skupiny: Odpady

Zveřejněno: 24. 4. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2084x

Obec Holoubkov ve spolupráci s firmou DIMATEX CS spol. s r.o., Stráž nad Nisou a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR umístila dne 24.4.2014

vedle stanoviště kontejnerů ...

Zveřejněno: 10. 12. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2017x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 9.12.2013 projednalo výši místního poplatku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá ...

Zveřejněno: 16. 10. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1861x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 2. listopadu a v sobotu 9. listopadu vždy v době od 7:00 hod. do ...

Zveřejněno: 16. 10. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2013x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Becker Bohemia s.r.o. připravilo pro občany v sobotu 2.11.2013 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a vysloužilého elektrozařízení ...

Zveřejněno: 17. 4. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1979x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 18. května a v sobotu 25. května vždy v době od 7.00 hod. do ...