Všechny zprávy

Zveřejněno: 25. 1. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 40x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.12.2021 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 20.12.2021.pdf (223,8 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 10. 1. 2022, zapsal: Miluše Tichotová, přečteno: 121x

Ve středu 19. 1. bude knihovna otevřená  od 16:00. 

Ve středu 26. 1. bude knihovna otevřená v obvyklém čase od 15:00 do 18:00.

Zveřejněno: 3. 1. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 149x

Z důvodu dlouhodobých nemocí zaměstnankyň hledáme zástup na plný úvazek na pozici kuchařky školní jídelny,  5. platová třída, zapotřebí je platný zdravotní průkaz, kontakt pro případné zájemce - vedoucí školní jídelny ...

Zveřejněno: 21. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 252x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 20.12.2021 roz­po­čet ob­ce na rok 2022. V příjmech roz ...

Zveřejněno: 21. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 298x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 20.12.2021 zabývalo stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2022. Provozovatel vodohospodářského majetku obce firma REVOS Rokycany s.r.o. předložil ...