Zprávy podle skupiny: Odpady

Zveřejněno: 20. 12. 2011, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2069x

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 19.12.2011 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o změně OZV č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru ...

Zveřejněno: 21. 12. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2355x

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 20.12.2010 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o změně OZV č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru ...

Zveřejněno: 10. 12. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 4162x

Obec Holoubkov se zapojila do projektu s názvem "Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do školských zařízení", v rámci něhož jsme zdarma získali 2 sady plastových 90 litrových nádob ...

Zveřejněno: 26. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3551x

Vážení spoluobčané,

jako představitel společnosti, která zabezpečuje sběr, přepravu a odstranění směsného komunálního odpadu v naší obci, vítám aktivitu pana místostarosty s uveřejněním článku o třídění odpadů.

Dovolím si předložit ...

Zveřejněno: 16. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 4404x

Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, z roku 2003 stanovila, že původcem odpadu od fyzických osob, které odpad odloží ...