Zprávy podle skupiny: Odpady

Zveřejněno: 23. 6. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 234x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. připravilo pro občany v sobotu 3.7.2021 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a použitého elektrozařízení.

Více ...

Zveřejněno: 15. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 507x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 14.12.2020 projednalo výši místního poplatku za provoz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní ...

Zveřejněno: 26. 10. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 572x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. připravilo pro občany v sobotu 14.11.2020 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a použitého elektrozařízení.

Více ...

Zveřejněno: 30. 6. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 574x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. připravilo pro občany v sobotu 11.7.2020 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a použitého elektrozařízení.

Více ...

Zveřejněno: 19. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 886x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 16.12.2019 zabývalo otázkou odpadového hospodářství v obci. Byla přijata nová obecně závazná vyhláška č. 1/2019, která občanům přináší od 1 ...