Zprávy podle skupiny: Odpady

Zveřejněno: 1. 6. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 499x

Obec Holoubkov a Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. připravili pro občany v sobotu 11.6.2022 svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru ...

Zveřejněno: 15. 11. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 664x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. připravilo pro občany v sobotu 4.12.2021 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a použitého elektrozařízení.

POZOR ...

Zveřejněno: 23. 6. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 660x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. připravilo pro občany v sobotu 3.7.2021 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a použitého elektrozařízení.

Více ...

Zveřejněno: 15. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1103x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 14.12.2020 projednalo výši místního poplatku za provoz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní ...

Zveřejněno: 26. 10. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1034x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. připravilo pro občany v sobotu 14.11.2020 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a použitého elektrozařízení.

Více ...