Zprávy podle skupiny: Zprávy z obecního úřadu

Zveřejněno: 27. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 114x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.4.2021 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 12.4.2021.pdf (342,6 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 15. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 125x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.4.2021 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích ...

Zveřejněno: 15. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 138x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.4.2021 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce v roce 2020. V loňském roce probíhala na vodovodech a kanalizacích pouze běžná údržba, řešily ...

Zveřejněno: 12. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 189x

Každého občana, který do pátku 9.4.2021 nevyplnil on-line formulář na internetové stránce Sčítání lidu, domů a bytů 2021, by měl v následujících dnech navštívit v jeho bydlišti sčítací ...

Zveřejněno: 5. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 188x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov ...