Zprávy podle skupiny: Zprávy z obecního úřadu

Zveřejněno: 12. 7. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 105x

Na základě informací od praktické lékařky MUDr. Svatové Bodnárové mají někteří pacienti problémy se stažením certifikátu o provedeném očkování proti nemoci COVID_19. Obecní úřad nabízí pomoc při stažení a vytištění ...

Zveřejněno: 2. 7. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 237x

Všechny 3 stánky v centru obce, které v loňském roce obec odkoupila od jejich původních majitelů, již plně fungují a nabízejí svým zákazníkům následující sortiment:

Potraviny, smíšené zboží

Nguyen Thi ...

Zveřejněno: 21. 6. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 148x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov ...

Zveřejněno: 27. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 449x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.4.2021 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 12.4.2021.pdf (342,6 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 15. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 248x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.4.2021 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích ...