Zprávy podle skupiny: Zprávy z obecního úřadu

Zveřejněno: 16. 5. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 63x

Dobrovolný svazek obcí Horní Berounka, povodí Klabavy, jehož členem je také naše obec, srdečně zve všechny cyklisty na

CYKLOVÝLET 2023

Akce se koná v sobotu 10.6.2023 od 10 ...

Zveřejněno: 20. 4. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 101x

Obec Holoubkov zve všechny spoluobčany na pietní akt KLADENÍ VĚNCŮ k uctění památky obětí obou světových válek u příležitosti oslav 78. výročí osvobození Československa a ukončení 2. světové války.

Pietní ...

Zveřejněno: 12. 4. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 79x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.3.2023 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 20.3.2023.pdf (229,6 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 21. 3. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 75x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 20.3.2023 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích ...

Zveřejněno: 13. 3. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 106x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov ...