Zprávy podle skupiny: Zprávy z obecního úřadu

Zveřejněno: 6. 2. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 199x

Státní veterinární správa pro Plzeňský kraj oznamuje, že dne 5.2.2024 byl v nekomerčním zájmovém malochovu kura domácího v obci Zaječov potvrzen výskyt nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy ...

Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 375x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 18.12.2023 roz­po­čet ob­ce na rok 2024. V příjmech roz ...

Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 341x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.12.2023 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2024. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi ...

Zveřejněno: 11. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 121x

Obecní úřad oznamuje, že bude z důvodu čerpání dovolených mezi vánočními svátky uzavřen od pátku 22.12.2023 do úterý 2.1.2024. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 11. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 116x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov ...