Zprávy podle skupiny: Odpady

Zveřejněno: 16. 12. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2295x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 15.12.2014 projednalo výši místního poplatku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá ...

Zveřejněno: 13. 10. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2049x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Becker Bohemia s.r.o. připravilo pro občany v sobotu 8.11.2014 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a vysloužilého elektrozařízení ...

Zveřejněno: 13. 10. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2035x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 8. listopadu a v sobotu 15. listopadu vždy v době od 7.00 hod. do ...

Zveřejněno: 7. 5. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1947x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Becker Bohemia s.r.o. připravilo pro občany v sobotu 24.5.2014 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a vysloužilého elektrozařízení ...

Zveřejněno: 7. 5. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1866x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 24. května a v sobotu 31. května vždy v době od 7.00 hod. do ...