Zprávy podle skupiny: Územní plán

Zveřejněno: 19. 7. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1204x

Obecní úřad Holoubkov jako pořizovatel zajistil zpracování návrhu nového územního plánu obce (ÚP) a oznamuje, že jeho veřejné projednání proběhne

ve středu 28.7.2021 od 18:00 hod.

v ...

Zveřejněno: 12. 9. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 4641x

KAŽDÝ MŮŽE UPLATNIT PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 27.10.2014.

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání dne 25.6.2012 o pořízení zcela nového územního plánu obce Holoubkov. Pořizovatel územního plánu ...

Zveřejněno: 25. 6. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2864x

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 24.6.2013 schválilo zadání pro vytvoření nového územního plánu obce. Návrh zadání zpracovával pořizovatel, kterým je Městský úřad Rokycany, odbor stavební, ve spolupráci ...

Zveřejněno: 19. 4. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2523x

Městský úřad Rokycany, odbor stavební jako místně příslušný úřad územního plánování vypracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem Návrh zadání územního plánu obce Holoubkov. Tento návrh bude zveřejněn po dobu 35 ...

Zveřejněno: 2. 7. 2012, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2789x

Oznamujeme občanům, že zastupitelstvo obce na svém jednání dne 25.6.2012 schválilo vydání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Holoubkov, která byla pořizována již od roku 2008 na ...