Zprávy podle skupiny: Odpady

Zveřejněno: 6. 10. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2040x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Becker Bohemia s.r.o. připravilo pro občany v sobotu 5.11.2016 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a vysloužilého elektrozařízení ...

Zveřejněno: 16. 4. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2338x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Becker Bohemia s.r.o. připravilo pro občany v sobotu 21.5.2016 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a vysloužilého elektrozařízení ...

Zveřejněno: 16. 4. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1767x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 21. května a v sobotu 28. května vždy v době od 7.00 hod. do ...

Zveřejněno: 23. 12. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2115x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 14.12.2015 projednalo výši místního poplatku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá ...

Zveřejněno: 2. 10. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1908x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Becker Bohemia s.r.o. připravilo pro občany v sobotu 7.11.2015 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a vysloužilého elektrozařízení ...