Územní plán

Jedním z cílů Integrovaného operačního programu (IOP), jehož prostřednictvím se poskytují dotace z fondů Evropské unie, je podpora regionálního rozvoje. Díky finanční podpoře z tohoto programu se stavebnímu odboru Městského úřadu v Rokycanech podařilo naplnit ustanovení stavebního zákona a shromáždit existující územní plány všech obcí v okrese Rokycany včetně naší obce a zveřejnit je v elektronické podobě:

Logo OP

Zveřejněním územního plánu tak obec Holoubkov splnila ustanovení § 165 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, který nařizuje pořizovateli umožnit k těmto údajům kdykoliv dálkový přístup pomocí sítě internet.

Navíc díky podpoře z tohoto programu byl v souladu se stavebním zákonem vytvořen nový prvek územního plánování – tzv. územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností. Ty obsahují závazné ukazatele a limity využití území našeho okresu včetně budoucích záměrů.

Zpracování těchto dokumentů by mělo v budoucnu podstatně zjednodušit a zrychlit stavební řízení, neboť pro vydání územního či stavebního povolení již nebudou vyžadována vyjádření všech dotčených orgánů státní správy.

 Zprávy o změnách a pořizování územního plánu  

Dokumenty ke stažení