Možnost zapůjčení štěpkovače zdarma

Zveřejněno: 6. 6. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 4207x
Baner OPŽP Štěpkovač

Naše obec v rámci projektu Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov, spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu Životního prostředí ČR, zakoupila kromě 230 ks zahradních kompostérů a sběrných nádob do domácností i 2 ks výkonných štěpkovačů. Jedná se o zařízení s benzínovým motorem HONDA, které je určeno k drcení dřevní hmoty a biologických odpadů jako větví, trávy a listí, vše do průměru 7 cm. Takto nadrcený materiál je vhodné dále kompostovat v zahradních kompostérech.

Štěpkovač si mohou všichni majitelé nemovitostí na území obce Holoubkov zdarma vypůjčit. V případě zájmu prosím kontaktujte pracovníky obecní technické čety:

Richard Jakeš      tel.: 730 949 599

Martin Suchý       tel.: 775 690 921

Pracovníci vám štěpkovač v určený termín dovezou, ukáží, jak funguje, a ve smluvenou dobu zase odvezou.

Upozorňujeme, že žádné jiné materiály není možné tímto strojem drtit. Pokud dřevní hmota a větve mají průměr větší než 7 cm, je nutné je odvézt na odkladiště větví u bývalé Sklenohuťské silnice. Každý vypůjčitel je povinen dodržovat bezpečnostní zásady práce s tímto zařízením a uhradit škodu, kterou na stroji způsobí, v důsledku neodborné manipulace či drcením nedovolených materiálů!

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce