Zprávy podle skupiny: Odpady

Zveřejněno: 9. 10. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2079x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 4. listopadu a v sobotu 11. listopadu vždy v době od 7:00 hod. do ...

Zveřejněno: 21. 4. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2002x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Odpady Bohemia s.r.o. připravilo pro občany v sobotu 27.5.2017 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a vysloužilého elektrozařízení ...

Zveřejněno: 21. 4. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1650x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 27. května a v sobotu 3. června vždy v době od 7:00 hod. do ...

Zveřejněno: 21. 12. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1997x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 19.12.2016 projednalo výši místního poplatku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá ...

Zveřejněno: 6. 10. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1802x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 5. listopadu a v sobotu 12. listopadu vždy v době od 7.00 hod. do ...