Kontejnery na velkoobjemový komunální odpad

Zveřejněno: 13. 10. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2049x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 8. listopadu a v sobotu 15. listopadu vždy v době od 7.00 hod. do 13.00 hod.

V sobotu 8. listopadu 2014 bude kontejner umístěn u garáží za starými bytovkami a na trojúhelníku u rybníka.

V sobotu 15. listopadu 2014 bude kontejner umístěn u kotelny v novém sídlišti a u garáží obce v obvodu Chejlavy.

Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad, stavební suť, větve a elektrické spotřebiče. Dále žádáme o udržování pořádku a nepřeplňování kontejnerů. Děkujeme za pochopení.