Kontejnery na velkoobjemový komunální odpad

Zveřejněno: 21. 4. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2512x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 26. května a v sobotu 2. června vždy v době od 7:00 hod. do 13:00 hod.

V sobotu 26. května 2018 bude kontejner umístěn u garáží za starými bytovkami a na trojúhelníku u rybníka.

V sobotu 2. června 2018 bude kontejner umístěn u kotelny v novém sídlišti a u garáží obce v obvodu Chejlavy.

Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad, stavební suť, větve a elektrické spotřebiče. Dále žádáme o udržování pořádku a nepřeplňování kontejnerů. Děkujeme za pochopení.