Popelné na rok 2012

Zveřejněno: 20. 12. 2011, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2080x

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 19.12.2011 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o změně OZV č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek za likvidaci odpadu, tzv. "popelné", pro fyzické osoby mající v obci trvalý pobyt a pro majitele rekreačních zařízení na území obce, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, byl pro rok 2012 stanoven na 500 Kč. Tato výše poplatku obci pokryje pouze náklady na svoz netříděného komunálního odpadu, separovaný odpad odkládaný do tzv. zvonů je nadále plně hrazen z rozpočtu obce.

Obecní úřad dále upozorňuje, že splatnost poplatku je 31.3.2012 a musí ho zaplatit všichni zákonem definovaní poplatníci bez ohledu na to, zda se v obci trvale zdržují anebo zda produkují odpad !!! V případě neuhrazení poplatku do stanoveného termínu bude poplatek navýšen na trojnásobek a předán k exekučnímu vymáhání !!!