Popelné na rok 2011

Zveřejněno: 21. 12. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2367x

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 20.12.2010 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o změně OZV č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek za likvidaci odpadu, tzv. "popelné", pro fyzické osoby mající v obci trvalý pobyt a pro majitele rekreačních zařízení byl pro rok 2011 stanoven na 490 Kč. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že tato výše poplatku poprvé za poslední dobu obci nepokryje náklady ani na sběr a svoz netříděného směsného tuhého komunálního odpadu a obec tak tuto službu bude doplácet ze svého rozpočtu. Náklady na sběr a svoz separovaného komunálního odpadu budou stejně jako v minulosti i nadále hrazeny v plné výši z rozpočtu obce.