Schválení zadání nového územního plánu obce

Zveřejněno: 25. 6. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2134x

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 24.6.2013 schválilo zadání pro vytvoření nového územního plánu obce. Návrh zadání zpracovával pořizovatel, kterým je Městský úřad Rokycany, odbor stavební, ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Lukášem Fišerem od září 2012 do dubna 2013, následně byl tento návrh podroben připomínkám dotčených orgánů státní správy, okolních obcí, členů zastupitelstva a veřejnosti a podle nich upraven. Nyní bude schválené zadání územního plánu podkladem pro výběr jeho zhotovitele a samotný územní plán bude zpracován v roce 2014.

file icoSchválené zadání územního plánu.pdf (1,2 MB)

Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků na území obce, že mohou i nadále podávat návrhy na změnu funkčního využití svých pozemků. Návrhy je možné podávat až do doby zahájení prací na návrhu územního plánu, které se předpokládá na konci letošního roku.

Ing. Lukáš Fišer, starosta