Vydání změny č. 3 ÚP a pořízení nového územního plánu

Zveřejněno: 2. 7. 2012, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2410x

Oznamujeme občanům, že zastupitelstvo obce na svém jednání dne 25.6.2012 schválilo vydání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Holoubkov, která byla pořizována již od roku 2008 na popud Správy železniční a dopravní cesty s.o. v souvislosti s realizací akce Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany. Změna územního plánu se vydává v souladu se správním řádem formou opatření obecné povahy a nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení opatření na úřední desce.

file icoVeřejná vyhláška - vydání změny č. 3 územního plánu.pdf (5,7 MB)

Zastupitelstvo obce dále revokovalo své usnesení ze dne 22.2.2010, kterým bylo schváleno pořízení komplexní změny č. 4 územního plánu s tím, že bude pořízen zcela nový územní plán obce v souladu se stavebním zákonem. Do nového územního plánu budou zapracovány návrhy občanů a firem na změnu územního plánu, které byly podány do změny č. 4 po dobu posledních 2 let. V této souvislosti upozorňujeme občany i firmy, že mají poslední možnost podávat návrhy na změnu územního plánu. Pozdě podané návrhy již nebudou do nového územního plánu zahrnuty a budou muset být řešeny změnou nového územního plánu, přičemž bude vyžadována finanční spoluúčast navrhovatele. V případě nejasností doporučujeme návrhy na změnu územního plánu konzultovat na obecním úřadě.

Ing. Lukáš Fišer, starosta