Oznámení o projednávání zadání územního plánu obce

Zveřejněno: 19. 4. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2210x

Městský úřad Rokycany, odbor stavební jako místně příslušný úřad územního plánování vypracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem Návrh zadání územního plánu obce Holoubkov. Tento návrh bude zveřejněn po dobu 35 dní na úřední desce Obecního úřadu Holoubkov a pořizovatele, stejně tak i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky k němu může každý uplatnit písemné přípomínky. Vyzývám tímto všechny občany, firmy a majitele pozemků v naší obci, aby se s návrhem podrobně seznámili a případně uplatnili své připomínky v zákonné lhůtě. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.

Ing. Lukáš Fišer, starosta

file icoOznámení o projednávání zadání územního plánu obce Holoubkov.pdf (1,1 MB)