Obecně závazné vyhlášky a jiné předpisy

Evidence vydaných právních předpisů obce Holoubkov (stav ke dni 5.1.2022):

A) Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení obce:

 

B) Zrušené obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Zrušené obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou k dispozici v listinné podobě na Obecním úřadu v Holoubkově.

 

C) Ostatní platné předpisy