Obecně závazné vyhlášky a jiné předpisy

Sbírka právních předpisů ÚSC - obecně závazné vyhlášky

Sbírka právních předpisů ÚSC - nařízení

Zrušené obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou k dispozici v listinné podobě na Obecním úřadě v Holoubkově.

 

Ostatní platné předpisy