Obecně závazné vyhlášky a jiné předpisy

Sbírka právních předpisů ÚSC - obecně závazné vyhlášky

Sbírka právních předpisů ÚSC - nařízení

Starší zrušené obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou k dispozici v listinné podobě na Obecním úřadě v Holoubkově.

Zrušené obecně závazné vyhlášky - Sbírka právních předpisů ÚSC

 

Ostatní platné předpisy