Formuláře pro stavební řízení

Ohlášení staveb

Stavební zákona č. 183/2006 Sb., který platí od 1.1.2007, již neumožňuje, aby stavební komise v jednotlivých obcích vyřizovaly občanům ohlášení drobných staveb. Více informací pro ohlašování staveb najdete zde.

Stavební řízení

Veškeré formuláře pro stavební řízení jsou k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.