Zastupitelstvo obce

Je nejvyšším orgánem obce voleným občany na 4 roky. Má 11 členů, schůze se konají v zasedací místnosti obecního úřadu.

Složení zastupitelstva

Ing. Lukáš Fišer
   starosta
Stanislav Kurdík
 

 místostarosta pověřený zastupováním starosty

 předseda kulturního výboru

Miroslav Vild    místostarosta
Mgr. Hana Křejdlová    místostarostka
Bc. Lukáš Pelc
   předseda kontrolního výboru
Ing. Zbyněk Tůma    předseda finančního výboru
MUDr. Václava Gutová    předsedkyně sociálního výboru
Luboš Vondrášek    předseda stavebního výboru
Mgr. Jan Vodička    člen kulturního výboru
Stanislav Herink    člen stavebního výboru
Václav Bezstarosti    člen stavebního výboru

Termíny jednání zastupitelstva v roce 2024

V roce 2024 se zastupitelstvo obce sejde na 4 veřejných zasedání, a to:

  • 18.3.2024
  • 17.6.2024
  • 16.9.2024
  • 16.12.2024

Jednacím dnem je pondělí a začátek jednání je v 17:00 hod. Vždy týden předem se zastupitelstvo sejde na pracovní poradě, kde veřejné zasedání připraví a předjedná některé projednávané body.

file icoJednací řád zastupitelstva obce Holoubkov ze dne 5.11.2018.pdf (215,8 KB)

Složení zastupitelstva v předchozích volebních obdobích