Zastupitelstvo obce

Je nejvyšším orgánem obce voleným občany na 4 roky. Má 11 členů, schůze se konají v zasedací místnosti obecního úřadu.

Složení zastupitelstva

Ing. Lukáš Fišer
   starosta
Stanislav Kurdík
 

 místostarosta pověřený zastupováním starosty

 předseda kulturního výboru

Miroslav Vild    místostarosta
Mgr. Hana Křejdlová    místostarostka
Miloš Černý
   předseda kontrolního výboru
Ing. Zbyněk Tůma    předseda finančního výboru
MUDr. Václava Gutová    předsedkyně sociálního výboru
Luboš Vondrášek    předseda stavebního výboru
Mgr. Jan Vodička    člen kulturního výboru
Ing. Petr Suchý
   člen finančního výboru
Václav Bezstarosti    člen stavebního výboru

Termíny jednání zastupitelstva v roce 2021

V roce 2021 se zastupitelstvo obce sejde na 5 veřejných zasedání, a to:

  • 15.3.2021
  • 17.5.2021
  • 28.6.2021
  • 20.9.2021
  • 20.12.2021

Jednacím dnem je pondělí a začátek jednání je v 17:00 hod. Vždy týden předem se zastupitelstvo sejde na pracovní poradě, kde veřejné zasedání připraví a předjedná některé projednávané body.

file icoJednací řád zastupitelstva obce Holoubkov ze dne 5.11.2018.pdf (215,8 KB)

Složení zastupitelstva v předchozích volebních obdobích