Zprávy podle skupiny: Zprávy z obecního úřadu

Zveřejněno: 4. 3. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 241x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.12.2023 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 18.12.2023.pdf (250,6 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 26. 2. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 377x

Na základě Zásad hospodaření s bytovým fondem obce Holoubkov ze dne 16.12.2019 upozorňuji všechny žadatele o byt, že jsou povinni

nejpozději do 31. března 2024

obnovit svoji žádost ...

Zveřejněno: 6. 2. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 427x

Státní veterinární správa pro Plzeňský kraj oznamuje, že dne 5.2.2024 byl v nekomerčním zájmovém malochovu kura domácího v obci Zaječov potvrzen výskyt nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy ...

Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 643x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 18.12.2023 roz­po­čet ob­ce na rok 2024. V příjmech roz ...

Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 544x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.12.2023 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2024. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi ...