Zprávy podle skupiny: Zprávy z obecního úřadu

Zveřejněno: 26. 2. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 389x

Velvyslanectví Ukrajiny v Praze vyzývá všechny občany, aby finančně podpořili sbírku na okamžitou pomoc při pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu. Ozbrojené síly a domobrana Ukrajiny nyní ...

Zveřejněno: 2. 2. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 964x

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2022 je stanoven ve výši 800,- Kč na poplatníka. Dle OZV č. 2/2021 je poplatníkem poplatku:

Obecní úřad vyzývá všechny ...

Zveřejněno: 25. 1. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 337x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.12.2021 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 20.12.2021.pdf (223,8 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 21. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 480x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 20.12.2021 roz­po­čet ob­ce na rok 2022. V příjmech roz ...

Zveřejněno: 21. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 585x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 20.12.2021 zabývalo stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2022. Provozovatel vodohospodářského majetku obce firma REVOS Rokycany s.r.o. předložil ...