Všechny zprávy

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2594x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Alena Rejzková, paní Zajíčková – účetní obce

  

Program :

1) Kontrola plnění usnesení

2) Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2006

3) Závěrečný účet ...

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2612x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Alena Rejzková, paní Zajíčková – účetní obce

  

Program :

1) Kontrola plnění usnesení

2) Rozbor hospodaření OÚ za 2. pololetí 2006 – kontrola nedaňových příjmů ...

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2464x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Alena Rejzková

 

Program :

1) Kontrola plnění usnesení

2) Posouzení návrhu rozpočtu ZŠ, MŠ a ŠJ na rok 2007

3) Usnesení a závěr ...

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2530x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Alena Rejzková

 

Program :

1)      Kontrola plnění usnesení

2)      Posouzení nového návrhu rozpočtu na rok 2007

3)      Usnesení a závěr

1) Byl předložen ...

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2576x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Alena Rejzková

 

Program :

1) Ustavení nového složení výboru

2) Posouzení návrhu rozpočtu na rok 2007

3) Usnesení a závěr

 1) Na základě ...