Všechny zprávy

Zveřejněno: 14. 5. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 259x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola hospodaření Inzuly Rokycany a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov za rok ...

Zveřejněno: 14. 5. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 256x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola hospodaření Inzuly Rokycany a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov za rok ...

Zveřejněno: 27. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 449x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.4.2021 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 12.4.2021.pdf (342,6 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 15. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 248x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.4.2021 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích ...

Zveřejněno: 15. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 244x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.4.2021 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2020, kdy škola hospodařila s výnosy ...