Všechny zprávy

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2473x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Alena Rejzková

 

Program :

1)      Kontrola plnění usnesení

2)      Posouzení nového návrhu rozpočtu na rok 2007

3)      Usnesení a závěr

1) Byl předložen ...

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2529x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Alena Rejzková

 

Program :

1) Ustavení nového složení výboru

2) Posouzení návrhu rozpočtu na rok 2007

3) Usnesení a závěr

 1) Na základě ...

Zveřejněno: 20. 9. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2636x

Ve středu 19. září 2007 vyhodnotila Komise pro spolupráci s INZULOU výsledky předběžného průzkumu zájmu nájemců "Starého sídliště" o řešení bytové problematiky. S výsledky se můžete seznámit zde.

Legenda:       Varianta ...

Zveřejněno: 29. 8. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 19101x

AKTUALIZOVÁNO DNE 5.1.2014

Mnozí občané mají zákonnou povinnost vyměnit na příslušných úřadech své doklady. Všechny informace včetně harmonogramu výměny průkazů najdete v tomto článku.

Občanské průkazy

Občanské průkazy ...

Zveřejněno: 29. 8. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2595x

Přítomni : p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

 

Program :

ad 1) Kontrolní výbor konstatuje, že mimo schvalovacích bodů, kterých bylo 23 , a 6 bodů, které zastupitelstvo vzalo na vědomí, bylo ...