Všechny zprávy

Zveřejněno: 21. 6. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 326x

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 19.6.2023 nové seznamy žadatelů o obecní byty, sestavené sociálním výborem. Seznamy žadatelů jsou platné po dobu 1 roku a byli do ...

Zveřejněno: 14. 6. 2023, zapsal: Miluše Tichotová, přečteno: 254x

Ve středu 21. 6. bude knihovna otevřena až od 16:00.

Zveřejněno: 12. 6. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 241x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov ...

Zveřejněno: 2. 6. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 316x

Kulturní výbor ve spolupráci s místními občanskými spolky zvou všech­ny dě­ti na

D E N   D Ě T Í 

kte­rý se usku­teč­ní v so­bo ...

Zveřejněno: 17. 5. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 256x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, sl. Daniela Bejčková

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola hospodaření Inzuly Rokycany a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce ...