OBEC JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 4. 3. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 306x

TJ Holoubkov pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR

který se uskuteční ve dnech 15. - 19.7.2024 vždy od 8:00 do 17:00 hod. na fotbalovém hřišti. Je určen pro kluky a holky ve věku 6 - 11 let. Více info: Ondřej Reiser, tel.: 606 818 601, e-mail: S+dot+kemp+dot ...


Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 563x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 18.12.2023 roz­po­čet ob­ce na rok 2024. V příjmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 39.737 tis. Kč a ve vý­da­jích ...


Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1590x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 18.12.2023 projednalo výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Pro rok 2024 muselo dojít k navýšení tohoto poplatku o 100,- Kč ze současných 800,- Kč na 900,- Kč na poplatníka. Hlavním důvodem jsou zvyšující ...


Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 496x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.12.2023 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2024. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi, které byly v letošním roce v této oblasti realizovány: 

  • přepojení přípojky k bytovce č.p. 4 z důvodu demolice staré ...

Zveřejněno: 20. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 744x
Víceúčelové hřiště 1

Již 4,5 roku (od poloviny roku 2018) je v provozu víceúčelové sportovní hřiště pod Sokolovnou, které je určeno pro malou kopanou, tenis, volejbal či nohejbal. Hřiště je v provozu každý den včetně víkendů a svátků a obec každý měsíc ze svého rozpočtu hradí mzdové náklady správce. Zastupitelstvo obce na ...


Zveřejněno: 26. 2. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1229x
Ukrajinská vlajka

Velvyslanectví Ukrajiny v Praze vyzývá všechny občany, aby finančně podpořili sbírku na okamžitou pomoc při pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu. Ozbrojené síly a domobrana Ukrajiny nyní urgentně potřebují vojenský materiál pro obranu svých domovů, vlastní země a národní suverenity. Zastupitelský úřad a Úřad přidělence obrany Ukrajiny ...