OBEC JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 25. 1. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 40x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.12.2021 je k dispozici zde:

file icoVeřejné zasedání 20.12.2021.pdf (223,8 KB)

Kontrola plnění přijatých usnesení ZO je k dispozici zde:

file icoKontrola usnesení 20.12.2021.pdf (270,4 KB)

Zveřejněna je upravená verze dokumentů ...


Zveřejněno: 21. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 252x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 20.12.2021 roz­po­čet ob­ce na rok 2022. V příjmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 26.496 tis. Kč a ve vý­da­jích ...


Zveřejněno: 21. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 298x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 20.12.2021 zabývalo stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2022. Provozovatel vodohospodářského majetku obce firma REVOS Rokycany s.r.o. předložil obci návrh kalkulace možné ceny vodného a stočného, která v sobě zahrnovala především očekávanou míru inflace ve výši 5 % a ...


Zveřejněno: 20. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 232x
České dráhy IDPK

S účinností nových jízdních řádů veřejné dopravy došlo po více než 10 letech k opětovnému otevření pokladny na vlakovém nádraží v Holoubkově. Původní pokladna byla uzavřena při provádění velké investiční akce Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany.

Nově otevřená vnitrostátní pokladna provozovaná společností České dráhy a.s. je zařazena do systému Integrované ...


Zveřejněno: 20. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 200x
Koha

Od roku 2022 dochází k velké změně při vyhledávání a půjčování knih z místní knihovny. Naše knihovna totiž využila možnost připojit se k regionálnímu knihovnímu systému Koha provozovaného Městskou knihovnou Rokycany, v němž jsou evidovány všechny knihy dostupné v naší knihovně. Každý si tak může celý knihovní fond naší knihovny ...


Zveřejněno: 2. 7. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 809x

Dva stánky v centru obce, které obec v roce 2020 odkoupila od jejich původních majitelů, plně fungují a nabízejí svým zákazníkům následující sortiment:

FELEKT_new

Potraviny, smíšené zboží

Nguyen Thi Gam

Holoubkov č.p. 296

Otevírací doba:

Po - Pá    5:00 - 19:30

So - Ne    8:00 - 19:30

FIALKA_new

Prodejna sezónního ovoce ...