Elektronická podatelna

Prostřednictvím elektronické podatelny můžete zaslat na Obecní úřad Holoubkov elektronickou datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy uveďte své jméno, příjmení a doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte IČ a název subjektu.

Způsob podání:

Online odeslání zprávy:

Prostřednictvím kontaktního formuláře:                                                                           
 
*
*
*
*
*1
*1
*

*Povinná položka.
1Stačí zadat mailovou adresu nebo telefonní číslo.

 

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete zaslat datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Takové podání se považuje za běžnou korespondenci.

 

Elektronická adresa elektronické podatelny:  

podatelna(AT)obecholoubkov+dot+cz               

 1. Na uvedenou elektronickou adresu je možné odeslat datovou zprávu s přílohou a elektronickým podpisem.
 2. Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 3. Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 4. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
 5. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

 

Datová schránka:                                                  

r59ay5q                                              

Podání učiněné prostřednictvím datové schránky nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Více informací je k dispozici na této stránce.

Osobně, nebo pozemní poštou:

Datovou zprávu můžete zaslat nebo osobně doručit na níže uvedenou korespondenční adresu.

Místo podání datové zprávy:

Obecní úřad Holoubkov

Holoubkov 48

338 01  Holoubkov

Časová možnost podání:

V případě odeslání poštou kdykoli. Převzetí zásilky se v tomto případě nepotvrzuje.

V případě osobního předáníúředních hodinách podatelny. Převzení zásilky bude potvrzeno v den převzetí datové zprávy.

 1. V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.
 2. Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu osobně, nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 3. Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 4. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
 5. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.
 6. Technické parametry přijímaných datových zpráv
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .jpeg, .png.
  Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 10 MB.
 7. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
  Datové zprávy jsou přijímány na: CD-ROM, DVD-ROM
 8. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.