Zprávy podle skupiny: Zprávy z obecního úřadu

Zveřejněno: 8. 3. 2011, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2165x

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března ...

Zveřejněno: 4. 2. 2011, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2291x

V listopadu roku 2009 obdržela obec Holoubkov od Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad oznámení o přidělení dotace ve výši 10,2 mil. Kč na dostavbu „Zámečku“, dnes ...

Zveřejněno: 21. 12. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2284x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 20.12.2010 zabývalo volbou místostarostů a členů jednotlivých výborů. Pro volební období 2010 - 2014 zvolilo prvním místostarostou p. Miroslava Vilda, druhým místostarostou ...

Zveřejněno: 16. 11. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1993x

Dne 15.11.2010 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce pro volební období 2010 - 2014. Na pozici starosty obce byli navrženi dva kandidáti: p. Miroslav Vild a p ...

Zveřejněno: 17. 10. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2581x

Okrsková volební komise v Holoubkově oznamuje veřejnosti výsledky voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.

Celkový počet osob zapsaných ve stálem seznamu voličů byl 1 ...