Zprávy podle skupiny: Zprávy z obecního úřadu

Zveřejněno: 16. 11. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1905x

Dne 15.11.2010 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce pro volební období 2010 - 2014. Na pozici starosty obce byli navrženi dva kandidáti: p. Miroslav Vild a p ...

Zveřejněno: 17. 10. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2482x

Okrsková volební komise v Holoubkově oznamuje veřejnosti výsledky voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.

Celkový počet osob zapsaných ve stálem seznamu voličů byl 1 ...

Zveřejněno: 10. 9. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1961x

Na hrázi rybníka je s okamžitou platností nařízena úplná uzavírka pro veškerá motorová vozidla. Průchod bude zajištěn pouze pro pěší.

Vzhledem ke zřícení části návodní strany hráze Holoubkovského rybníka byla ...

Zveřejněno: 2. 8. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1870x

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se v současné době v Holoubkově provádí několik stavebních akcí zároveň, dochází k několika významným omezením:

Stavba: OPRAVA POVRCHU DÁLNICE D5
V souvislosti s ...

Zveřejněno: 7. 7. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2206x

V listopadu loňského roku obdržela obec Holoubkov od Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad oznámení o přidělení dotace ve výši 10,2 mil. Kč na dostavbu „Zámečku“, dnes ...