Zprávy za období: září 2022

Zveřejněno: 25. 9. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 389x

Okrsková volební komise v Holoubkově oznamuje veřejnosti výsledky voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 23. a 24. září 2022.

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a ...

Zveřejněno: 19. 9. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 189x

V průběhu roku se členové výboru sešli 4x za účelem přípravy kulturních akcí v obci.

Výbor pracoval ve složení: Stanislav Kurdík, Gabriela Černá, Jan Vodička, Lukáš Pelc, Daniel Opatrný

Ve ...

Zveřejněno: 19. 9. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 186x

V roce 2022 pracoval FV ve složení: pan Zbyněk Tůma, pan Petr Suchý, paní Hana Smejkalová, paní Alena Rejzková, pan Bedřich Podhorský

 

FV se v roce 2022 sešel celkem 3x ...

Zveřejněno: 19. 9. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 177x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Hospodaření obce Holoubkov za 1-6/2022

3) Návrh 1. změny rozpočtu obce Holoubkov na ...

Zveřejněno: 19. 9. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 171x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Hospodaření obce Holoubkov v roce 2021 – projednání závěrečného účtu

3) Hospodaření obce Holoubkov za ...