Zpráva o činnosti kulturního výboru za rok 2022

Zveřejněno: 19. 9. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 282x

V průběhu roku se členové výboru sešli 4x za účelem přípravy kulturních akcí v obci.

Výbor pracoval ve složení: Stanislav Kurdík, Gabriela Černá, Jan Vodička, Lukáš Pelc, Daniel Opatrný

 

Ve spolupráci s vedením obce, zájmovými organizacemi a dalšími aktivními spoluobčany se uskutečnily tyto akce:

- Masopustní průvod s vepřovými hody ve dvoře Hotelu Bělohlávek

- Divadlo pro děti – Zlatovláska v podání loutkového divadla Třemošná

- Slet a pálení čarodějnic

- Dětský den v indiánském a westernovém duchu, na hasičském cvičišti s noční stezkou odvahy

- Kino na kolečkách – promítání filmu GUMP, pes který naučil lidi žít, v areálu fotbalového hřiště

- Holoubkovské letní slavnosti, odpolední zábavný program s Benátskou nocí a závěrečným ohňostrojem 

 

Do konce letošního roku jsou připraveny tyto akce:

- Divadlo pro děti – O Slunečníku, Větrníku a Měsíčníku

- Drakiáda

- Halloween  

- Zpívání pod vánočním stromem

 

Kromě organizace zmíněných akcí výbor kultury vyhodnocuje žádosti jednotlivých zájmových organizací v obci o poskytnutí příspěvku na činnost, předkládá je zastupitelstvu obce ke schválení a počátkem následujícího roku provádí vyhodnocení vyúčtování těchto příspěvků. V letošním roce bylo rozděleno 350 000,- Kč. 

Dovolte mi, abych tímto poděkoval za práci v letošním roce členům výboru kultury a rovněž i ostatním členům zájmových organizací, kteří se podíleli na zajištění kulturních akcí.

Děkuji zastupitelstvu obce za podporu činnosti a poskytnutí finančního příspěvku jednotlivým spolkům a organizacím v obci.

 

V Holoubkově dne 19.9.2022

Zapsal: Kurdík Stanislav – předseda výboru