Všechny zprávy

Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 282x

Stavební výbor obce Holoubkov pracoval v r. 2023 v tomto složení:

Adam Dragoun, Ing. Radek Škach, Jan Dongres, Milan Fiala, Stanislav Herink, Václav Bezstarosti, Luboš Vondrášek - předseda

Stavební výbor projednával ...

Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 283x

Sociální výbor pracoval ve složení: MUDr. Václava Gutová – předsedkyně, Alena Kalousová, Božena Karasová, Jakub Nutil, Renata Šebková – členové.

 

Během roku 2023 se výbor sešel celkem na 8 schůzích, průběžně řešil ...

Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1539x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 18.12.2023 projednalo výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Pro rok 2024 muselo dojít ...

Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 477x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.12.2023 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2024. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi ...

Zveřejněno: 14. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 242x

V průběhu roku se členové výboru scházeli za účelem přípravy kulturních akcí v obci.

Výbor pracoval ve složení: Stanislav Kurdík, Gabriela Černá, Helena Pinkavová, Veronika Škachová, Jan Vodička, Daniel Opatrný ...