Upozornění pro žadatele o byt

Zveřejněno: 26. 2. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 285x

Na základě Zásad hospodaření s bytovým fondem obce Holoubkov ze dne 16.12.2019 upozorňuji všechny žadatele o byt, že jsou povinni

nejpozději do 31. března 2024

obnovit svoji žádost o byt na letošní rok.

Obnovení žádosti je potřeba učinit výhradně prostřednictvím formuláře k tomu určenému, který si každý může vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě nebo si ho vytisknout z internetových stránek www.obecholoubkov.cz v sekci Samospráva obce / Formuláře. Na tomto formuláři žadatel svým podpisem potvrdí, že od poslední aktualizace seznamu žadatelů o byt nezískal do vlastnictví jinou nemovitost určernou k trvalému bydlení a doloží veškeré změny, které nastaly od doby podání jeho původní žádosti.

Za obnovení žádosti o byt je nutné uhradit poplatek ve výši 200,- Kč.

V případě, že žadatel neobnoví svoji žádost o byt v určeném termínu a nezaplatí stanovený poplatek, bude ze seznamu žadatelů o byt v obci Holoubkov vyřazen.

 

V Holoubkově dne 26.2.2024

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                    starosta obce