Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 28. 6. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 139x

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 27.6.2016 schválilo 2 nové obecně závazné vyhlášky a 1 nařízení obce.

1) OZV č. 1/2016, o změně obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, o místních poplatcích

Jedná se o technickou novelu OZV o místních poplatcích, která byla vyvolána změnou některých ustanovení ...


Zveřejněno: 11. 7. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 57x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.6.2016 je k dispozici zde:

file icoVeřejné zasedání 27.6.2016.pdf (232,0 KB)

Kontrola plnění přijatých usnesení ZO je k dispozici zde:

file icoKontrola usnesení 27.6.2016.pdf (213,8 KB)

Zveřejněna je upravená verze dokumentů ...


Zveřejněno: 27. 6. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 200x
Fotbal_vítěz OP

Fotbalový klub TJ Holoubkov završil nejúspěšnější sezónu za svoji více jak 60letou historii. Oddíl Muži „A“ pod vedením trenéra Petra Berana se umístil v okresním přeboru na 2. místě těsně za vítěznými Příkosicemi, čímž si hráči zajistili účast v baráži o postup do krajské I.B třídy. V prvním střetnutí ...


Zveřejněno: 26. 4. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 325x

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení správy dálnic Čechy upozorňuje na dopravní omezení na dálnici D5 v úseku mezi sjezdy Mýto a Cerhovice z důvodu opravy asfaltového povrchu vozovky:

  • od 2.5.2016 do 24.7.2016 bude uzavřena pravá polovina dálnice směrem na Prahu, provoz bude sveden do levé ...

Zveřejněno: 29. 3. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 389x

POZOR !!! VÝZVA OBČANŮM K PODÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE ZPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Vážení spoluobčané,

před více než 2 lety (v prosinci 2013) byly zveřejněny k připomínkám veřejnosti 2 zpracované projektové dokumentace, které se týkaly zásadní změny dopravního režimu v naší obci. Jednalo se o rozšíření parkovacích míst v novém sídlišti včetně přípravy ...


Zveřejněno: 9. 11. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 548x

V pondělí 9.11.2015 započaly v části obce „Nové sídliště“ stavební práce na významné investiční akci obce "Návrh obytné zóny v Novém sídlišti". V rámci této akce bude realizován následující soubor dopravních opatření:

  • prodloužení chodníku kolem rodinných domů č.p. 265 a č.p. 202 až k hlavní silnici ...

Zateplení MŠ Holoubkov Zateplení ZŠ Holoubkov Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov Operační program životní prostředí ROP