OBEC JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 1. 3. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 191x

Výbor kultury pořádá soutěž o nejlepší vajíčkový pokrm

HOLOUBECKÝ GURMÁN,

která se koná v sobotu 24.3.2018 v hotelu Bělohlávek. Součástí akce bude gurmánské odpoledne s kuchařskou show Petra Stupky ve velikonočním duchu.

Veškeré informace o soutěži, o možnosti přihlášení a ochutnání přihlášených pokrmů najdete na přiloženém letáku.

Srdečně ...


Zveřejněno: 16. 1. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 398x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2018 je stanoven ve výši 550,- Kč na poplatníka.

Dle OZV č. 5/2012 je poplatníkem pro rok 2018:

  • osoba trvale hlášená v obci Holoubkov,
  • cizinec, kterému byl v ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů ...

Zveřejněno: 20. 2. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 161x

Na základě Zásad o provádění bytové politiky v obci Holoubkov ze dne 26.3.2012 upozorňuji všechny žadatele o byt, že jsou povinni

nejpozději do 30. dubna 2018

obnovit svoji žádost o byt na letošní rok.

Obnovení žádosti je potřeba učinit výhradně prostřednictvím formuláře k tomu určeném, který si každý ...


Zveřejněno: 21. 3. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 20x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.3.2018 je k dispozici zde:

file icoVeřejné zasedání 12.3.2018.pdf (263,7 KB)

Kontrola plnění přijatých usnesení ZO je k dispozici zde:

file icoKontrola usnesení 12.3.2018.pdf (232,2 KB)

Zveřejněna je upravená verze dokumentů ...


Zveřejněno: 19. 3. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 18x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.3.2018 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích a vedoucí těchto středisek předaly návrhy na vyřazení nepotřebného majetku. Účetní obecního úřadu p. Švolíková následně zjištěné stavy porovnala se ...


Zveřejněno: 19. 3. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 28x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.3.2018 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2017, kdy škola hospodařila s výnosy ve výši 12.176.962,- Kč a náklady dosáhly 12.122.182,- Kč. Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 54.780 ...


Zateplení MŠ Holoubkov Zateplení ZŠ Holoubkov Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov Operační program životní prostředí ROP