Vánoční strom 2018                        Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků

a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí

a osobních i pracovních úspěchů.

 

Členové zastupitelstva obce a zaměstnanci obecního úřadu

OBEC JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Holoubkov, oficiální stránky

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ POD SOKOLOVNOU

  Objednávky ZDE

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 4. 1. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 125x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2019 je stanoven ve výši 650,- Kč na poplatníka.

Dle OZV č. 1/2018 je poplatníkem pro rok 2019:

  • osoba trvale hlášená v obci Holoubkov,
  • cizinec, kterému byl v ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů ...

Zveřejněno: 3. 1. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 81x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.12.2018 je k dispozici zde:

file icoVeřejné zasedání 17.12.2018.pdf (210,1 KB)

Kontrola plnění přijatých usnesení ZO je k dispozici zde:

file icoKontrola usnesení 17.12.2018.pdf (219,1 KB)

Zveřejněna je upravená verze dokumentů ...


Zveřejněno: 19. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 164x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 17.12.2018 roz­po­čet ob­ce na rok 2019. V pří­jmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 24.813 tis. Kč a ve vý­da ...


Zveřejněno: 11. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 266x
Multicar M30 Fumo

Od úterý 11.12.2018 má obec nového pomocníka na úklid a údržbu místních komunikací - pracovní stroj MULTICAR M30 Fumo s pohonem na všechna 4 kola v kontejnerovém provedení. Jedná se o vozidlo vyrobené v roce 2002, které po dovozu do ČR z německého Eisenachu prošlo generální opravou motoru, spojky ...


Zveřejněno: 7. 11. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 478x

POZOR !!! ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ !!!

Ve středu 7.11.2018 byla zahájena velmi rozsáhlá dopravní stavba v naší obci, a to rekonstrukce hlavní silnice II/605 v úseku od prodejny US ARMY SHOP až k výjezdu z obce směrem na Mýto. Objednatelem stavby je Obec Holoubkov a Správa a údržba silnic ...


Zveřejněno: 29. 10. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 425x

POZOR !!! VÝZVA OBČANŮM K PODÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE ZPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Vážení spoluobčané,

před 2,5 lety (v březnu 2016) byla zveřejněna k připomínkám veřejnosti projektová dokumentace na 1. etapu rekonstrukce hlavní silnice II/605 vedoucí přes naši obec včetně chodníků a veškeré další doprovodné technické infrastruktury, a to v úseku ...


Zateplení MŠ Holoubkov Zateplení ZŠ Holoubkov Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov Operační program životní prostředí ROP