Obec Holoubkov, oficiální stránky

Nová povinnost třídit KOVY a BIOODPADY. 

Vše o třídění odpadu:

 více informací ZDE

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 9. 5. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 55x

Klub seniorů Holoubkov pořádá ve čtvrtek 26.5.2016   ZÁJEZD do zámku v Kynžvartu, odpoledne prohlídka Mariánských Lázní - miniatury staveb a zpívající fontána. Oběd zajištěn. Cena zájezdu je 150,- Kč. Odjezd od Hotelu Bělohlávek je v 7:30 hod. Přihlášky přijímá p. Vegová na telefonu: 371 751 807 a 727 ...


Zveřejněno: 16. 4. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 116x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 21. května a v sobotu 28. května vždy v době od 7.00 hod. do 13.00 hod.

V sobotu 21. května 2016 bude kontejner umístěn u garáží za starými bytovkami a na trojúhelníku u ...


Zveřejněno: 17. 5. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 79x

Vý­bor kul­tu­ry a zájmové organizace zvou všech­ny dě­ti na

DĚT­SKÝ DEN,

kte­rý se usku­teč­ní v so­bo­tu 28.5.2016 od 14:00 hod. na hasič­ském cvi­čiš­ti u ryb­ní­ka. Sou­čás­tí bu­de mo ...


Zveřejněno: 16. 5. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 41x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.3.2016 je k dispozici zde:

file icoVeřejné zasedání 14.3.2016.pdf (334,3 KB)

Kontrola plnění přijatých usnesení ZO je k dispozici zde:

file icoKontrola usnesení 14.3.2016.pdf (224,3 KB)

Zveřejněna je upravená verze dokumentů ...


Zveřejněno: 10. 5. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 68x

Zastupitelstvo obce Holoubkov ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů schválilo na svém zasedání dne 9.5.2016 záměr:

Prodej bytové jednotky č. 288/11 o velikosti 1+1 a celkové podlahové ploše 39,09 m2 s podílem ...


Zveřejněno: 10. 5. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 75x

Zastupitelstvo obce Holoubkov ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů schválilo na svém zasedání dne 9.5.2016 záměr:

Prodej bytové jednotky č. 287/10 o velikosti 3+1 a celkové podlahové ploše 62,25 m2 s podílem ...


Zateplení MŠ Holoubkov Zateplení ZŠ Holoubkov Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov Operační program životní prostředí ROP