Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 17. 1. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 26x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2017 je stanoven ve výši 550,- Kč na poplatníka.

Dle OZV č. 5/2012 je poplatníkem pro rok 2017:

  • osoba trvale hlášená v obci Holoubkov,
  • cizinec, kterému byl v ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů ...

Zveřejněno: 17. 1. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 25x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.12.2016 je k dispozici zde:

file icoVeřejné zasedání 19.12.2016.pdf (247,2 KB)

Kontrola plnění přijatých usnesení ZO je k dispozici zde:

file icoKontrola usnesení 19.12.2016.pdf (209,2 KB)

Zveřejněna je upravená verze dokumentů ...


Zveřejněno: 29. 3. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 700x

POZOR !!! VÝZVA OBČANŮM K PODÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE ZPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Vážení spoluobčané,

před více než 2 lety (v prosinci 2013) byly zveřejněny k připomínkám veřejnosti 2 zpracované projektové dokumentace, které se týkaly zásadní změny dopravního režimu v naší obci. Jednalo se o rozšíření parkovacích míst v novém sídlišti včetně přípravy ...


Zveřejněno: 9. 11. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 735x

V pondělí 9.11.2015 započaly v části obce „Nové sídliště“ stavební práce na významné investiční akci obce "Návrh obytné zóny v Novém sídlišti". V rámci této akce bude realizován následující soubor dopravních opatření:

  • prodloužení chodníku kolem rodinných domů č.p. 265 a č.p. 202 až k hlavní silnici ...

Zveřejněno: 6. 6. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 784x
Baner OPŽP Štěpkovač

Naše obec v rámci projektu Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov, spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu Životního prostředí ČR, zakoupila kromě 230 ks zahradních kompostérů a sběrných nádob do domácností i 2 ks výkonných štěpkovačů. Jedná se o zařízení s benzínovým motorem HONDA, které je určeno k ...


Zveřejněno: 12. 9. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1065x

KAŽDÝ MŮŽE UPLATNIT PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 27.10.2014.

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání dne 25.6.2012 o pořízení zcela nového územního plánu obce Holoubkov. Pořizovatel územního plánu, kterým je Městský úřad Rokycany, odbor stavební, ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Lukášem Fišerem zpracoval zadání územního plánu, jež ...


Zateplení MŠ Holoubkov Zateplení ZŠ Holoubkov Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov Operační program životní prostředí ROP