Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 1. 8. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 442x
Benátská noc

Výbor kultury obce Holoubkov Vás zve na

Holoubkovské letní slavnosti,

které se uskuteční v sobotu 27. srpna 2016 na hasičském cvičišti u rybníka. Součástí programu budou i oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Holoubkově a Benátská noc - plavba lodí po rybníce. Více informací na plakátech:

file icoHoloubkovské slavnosti 2016 ...


Zveřejněno: 16. 8. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 87x

Zastupitelstvo obce Holoubkov ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů schválilo na svém zasedání dne 9.5.2016 záměr:

Prodej bytové jednotky č. 288/11 o velikosti 1+1 a celkové podlahové ploše 39,09 m2 s podílem ...


Zveřejněno: 15. 8. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 70x

Dobrovolný svazek obcí Horní Berounka, povodí Klabavy, jehož členem je také naše obec, srdečně zve všechny cyklisty a tentokrát i pěší turisty na

CYKLOVÝLET 2016

Akce se koná v sobotu 10.9.2016. Startuje se ve Strašicích a v Dobřívě od 9:00 do 10:00 hodin, cíl je gril ...


Zveřejněno: 28. 6. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 232x

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 27.6.2016 schválilo 2 nové obecně závazné vyhlášky a 1 nařízení obce.

1) OZV č. 1/2016, o změně obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, o místních poplatcích

Jedná se o technickou novelu OZV o místních poplatcích, která byla vyvolána změnou některých ustanovení ...


Zveřejněno: 26. 4. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 371x

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení správy dálnic Čechy upozorňuje na dopravní omezení na dálnici D5 v úseku mezi sjezdy Mýto a Cerhovice z důvodu opravy asfaltového povrchu vozovky:

  • od 2.5.2016 do 24.7.2016 bude uzavřena pravá polovina dálnice směrem na Prahu, provoz bude sveden do levé ...

Zveřejněno: 29. 3. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 432x

POZOR !!! VÝZVA OBČANŮM K PODÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE ZPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Vážení spoluobčané,

před více než 2 lety (v prosinci 2013) byly zveřejněny k připomínkám veřejnosti 2 zpracované projektové dokumentace, které se týkaly zásadní změny dopravního režimu v naší obci. Jednalo se o rozšíření parkovacích míst v novém sídlišti včetně přípravy ...


Zateplení MŠ Holoubkov Zateplení ZŠ Holoubkov Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov Operační program životní prostředí ROP