OBEC JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 6. 1. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 204x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2021 je stanoven ve výši 700,- Kč na poplatníka. Dle OZV č. 2/2019 je poplatníkem pro rok 2021:

  • osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci,
  • cizinec, kterému byl v ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 3 ...

Zveřejněno: 11. 1. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 90x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2020 je k dispozici zde:

file icoVeřejné zasedání 14.12.2020.pdf (309,7 KB)

Kontrola plnění přijatých usnesení ZO je k dispozici zde:

file icoKontrola usnesení 14.12.2020.pdf (268,2 KB)

Zveřejněna je upravená verze dokumentů ...


Zveřejněno: 2. 10. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 571x

Na základě krizového opatření vlády bude od pondělí 12.10.2020 obecní úřad pro veřejnost otevřen pouze v následujících úředních hodinách:

Pondělí             12:00 - 17:00 hod.

Středa               12:00 - 17:00 hod.

Vláda ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) vyhlašuje na celém území ČR ...


Zveřejněno: 15. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 227x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 14.12.2020 roz­po­čet ob­ce na rok 2021. V pří­jmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 23.826 tis. Kč a ve vý­da ...


Zveřejněno: 15. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 279x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 14.12.2020 zabývalo stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2021. Od září letošního roku má provozovatel našeho vodohospodářského majetku firma REVOS Rokycany, s.r.o. nového vlastníka, kterým se stalo Vodohospodářské sdružení Rokycanska (sdružení měst a obcí Rokycany, Hrádek, Strašice, Mirošov ...


Zveřejněno: 3. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 255x
DA Ford (1)

Předčasný vánoční dárek v podobě nového dopravního automobilu obdrželi v úterý 24.11.2020 členové výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce. Jedná se o vozidlo Ford Transit Kombi s pohonem na všechna 4 kola určený pro přepravu až 9 osob, který je vybaven veškerým potřebným hasičským příslušenstvím (světelná a zvuková ...


Zateplení MŠ Holoubkov Zateplení ZŠ Holoubkov Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov Operační program životní prostředí ROP