Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 15. 8. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 78x

Dobrovolný svazek obcí Horní Berounka, povodí Klabavy, jehož členem je také naše obec, srdečně zve všechny cyklisty a tentokrát i pěší turisty na

CYKLOVÝLET 2016

Akce se koná v sobotu 10.9.2016. Startuje se ve Strašicích a v Dobřívě od 9:00 do 10:00 hodin, cíl je gril ...


Zveřejněno: 29. 8. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 7x

Klub seniorů Holoubkov pořádá ve středu 14.9.2016   ZÁJEZD do zámku Jemniště, odpoledne prohlídka města Benešov. Oběd zajištěn v Divišově. Cena zájezdu je 200,- Kč. Odjezd od Hotelu Bělohlávek je v 7:00 hod. Přihlášky přijímá p. Vegová na telefonu: 371 751 807 a 727 817 726.

file icoKlub seniorů ...


Zveřejněno: 16. 8. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 93x

Zastupitelstvo obce Holoubkov ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů schválilo na svém zasedání dne 9.5.2016 záměr:

Prodej bytové jednotky č. 288/11 o velikosti 1+1 a celkové podlahové ploše 39,09 m2 s podílem ...


Zveřejněno: 28. 6. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 240x

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 27.6.2016 schválilo 2 nové obecně závazné vyhlášky a 1 nařízení obce.

1) OZV č. 1/2016, o změně obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, o místních poplatcích

Jedná se o technickou novelu OZV o místních poplatcích, která byla vyvolána změnou některých ustanovení ...


Zveřejněno: 29. 3. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 433x

POZOR !!! VÝZVA OBČANŮM K PODÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE ZPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Vážení spoluobčané,

před více než 2 lety (v prosinci 2013) byly zveřejněny k připomínkám veřejnosti 2 zpracované projektové dokumentace, které se týkaly zásadní změny dopravního režimu v naší obci. Jednalo se o rozšíření parkovacích míst v novém sídlišti včetně přípravy ...


Zveřejněno: 9. 11. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 575x

V pondělí 9.11.2015 započaly v části obce „Nové sídliště“ stavební práce na významné investiční akci obce "Návrh obytné zóny v Novém sídlišti". V rámci této akce bude realizován následující soubor dopravních opatření:

  • prodloužení chodníku kolem rodinných domů č.p. 265 a č.p. 202 až k hlavní silnici ...

Zateplení MŠ Holoubkov Zateplení ZŠ Holoubkov Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov Operační program životní prostředí ROP