Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2023

Zveřejněno: 22. 3. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 229x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.3.2024 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2023. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích a vedoucí těchto středisek předali návrhy na vyřazení nepotřebného majetku. Účetní obecního úřadu p. Švolíková následně zjištěné stavy porovnala se stavem v účetnictví a provedla dokladovou inventarizaci všech ostatních účtů. Obec ve svém účetnictví eviduje majetek v netto hodnotě 241.873.040,77 Kč a na podrozvahových účtech v hodnotě 395.165,40 Kč. V roce 2023 byly zaúčtovány odpisy dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 5.790.685,- Kč a vyřazen majetek v hodnotě 917.410,33 Kč. Inventarizační komise zároveň prověřila a aktualizovala odpisové plány veškerého majetku evidovaného na majetkových účtech 021 - Stavby a 022 - Samostatné movité věci.

Celou inventarizační zprávu najdete zde:

file icoInventarizace 2023.pdf (336,1 KB)