Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2023

Zveřejněno: 22. 3. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 259x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.3.2024 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2023, kdy škola hospodařila s výnosy ve výši 19.770.206,- Kč a náklady dosáhly 19.352.287,- Kč, zlepšený výsledek hospodaření ve výši 417.919,08 Kč byl převeden do rezervního fondu pro použití v příštích letech. Takto vysoký přebytek byl způsoben navýšením provozního příspěvku z rozpočtu obce, jenž byl účelově určen na pokrytí předpokládáných zvýšených nákladů na energie po ukončení výhodné fixace s koncem roku 2022. Spotové ceny na trhu však naštěstí v roce 2023 nevykázaly takový nárůst, jak to původně vypadalo, proto byla tato částka uspořena a bude zapojena do hospodaření školy v letošním roce. Hospodaření bylo také pozitivně ovlivněno přijatými dotacemi v rámci tzv. šablon z EU, na nákup digitálních pomůcek a na doučování.

file icoVýsledovka PO ZŠ a MŠ za rok 2023.pdf (145,0 KB)

Zároveň zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet PO na rok 2024, kdy se počítá s výnosy i náklady ve shodné výši 19.949.040,- Kč, přičemž provozní příspěvek z rozpočtu obce byl ponížen oproti zapojení zlepšeného výsledku hospodaření z loňského roku v rámci rezervního fondu. Hospodaření školy v letošním roce rovněž ovlivní zákonné změny v FKSP, nová konstrukce stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole a zájmového vzdělávání ve školní družině a objem obdržených finančních prostředků na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků ze státního rozpočtu.

file icoRozpočet PO ZŠ a MŠ na rok 2024.pdf (231,7 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta