POZOR !! Ohnisko výskytu nákazy ptačí chřipky

Zveřejněno: 6. 2. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 385x

Státní veterinární správa pro Plzeňský kraj oznamuje, že dne 5.2.2024 byl v nekomerčním zájmovém malochovu kura domácího v obci Zaječov potvrzen výskyt nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) H5N1. Toto ohnisko se nachází v okruhu 10 km od naší obce.

Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky. V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné vodní plochy, na kterých by se mohly vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na krizový telefon KVS SVS pro Plzeňský kraj číslo +420 720 995 205. Stejným způsobem je nutné postupovat i v případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků v obci či v její blízkosti.

file icoDopis SVS - výskyt ptačí chřipky - Zaječov.pdf (538,5 KB)  

file icoLeták - Pozor na ptačí chřipku.pdf (569,8 KB)