Zpráva o činnosti sociálního výboru za rok 2023

Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 172x

Sociální výbor pracoval ve složení: MUDr. Václava Gutová – předsedkyně, Alena Kalousová, Božena Karasová, Jakub Nutil, Renata Šebková – členové.

  

Během roku 2023 se výbor sešel celkem na 8 schůzích, průběžně řešil sociální a zdravotní problematiku občanů Holoubkova, hlavně občanů z DPS.

Po celý rok probíhaly návštěvy starších občanů při příležitosti jejich narozenin. Na podzim navštívily členky výboru a pan starosta v DD v Mirošově paní Hrubcovou, která oslavila 90. narozeniny.

V dubnu proběhlo slavnostní Vítání občánků.

Před Vánoci a Velikonoci proběhla tradiční návštěva občanů Holoubkova, kteří pobývají v sociálních ústavech – Mirošov, Janov, Liblín, Zbůch a byly předány dárky a pozdravy.

V bytové problematice sociální výbor projednal 5 žádostí o obecní byt a 4 žádosti o byt v DPS. Byly schváleny 2 výměny bytu a přiděleny 3 byty.

 

Za sociální výbor: MUDr. Václava Gutová

dne 18.12.2023