Zpráva o činnosti kulturního výboru za rok 2023

Zveřejněno: 14. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 175x

V průběhu roku se členové výboru scházeli za účelem přípravy kulturních akcí v obci.

Výbor pracoval ve složení: Stanislav Kurdík, Gabriela Černá, Helena Pinkavová, Veronika Škachová, Jan Vodička, Daniel Opatrný, Jan Dongres st.

 

Ve spolupráci s vedením obce, zájmovými organizacemi a dalšími aktivními spoluobčany se uskutečnily tyto akce:

- masopustní průvod s vepřovými hody ve dvoře Hotelu Bělohlávek

- loutkové divadlo pro děti

- slet a pálení čarodějnic

- beseda hledání předků – zápisy z farních kronik

- dětský pirátský den na hasičském cvičišti s noční stezkou odvahy

- kino na kolečkách – promítání filmu v areálu fotbalového hřiště

- holoubkovské letní slavnosti, odpolední zábavný program s Benátskou nocí a závěrečným ohňostrojem

- drakiáda

- halloween v areálu fotbalového hřiště a lampionový průvod 

- kouzelnické vystoupení pro děti

- dále jsme se podíleli na organizaci plaveckých závodů na holoubkovském rybníce

- ve středu 20.12.2023 od 17:00 hod. se uskuteční zpívání pod stromečkem s dětmi základní a mateřské školy

 

Kromě organizace zmíněných akcí výbor kultury vyhodnocuje žádosti jednotlivých zájmových organizací v obci o poskytnutí příspěvku na činnost, předkládá je zastupitelstvu obce ke schválení a počátkem následujícího roku provádí vyhodnocení vyúčtování těchto příspěvků. V letošním roce bylo rozděleno 560 000,- Kč.

Dovolte mi, abych tímto poděkoval za práci v letošním roce členům výboru kultury a rovněž i ostatním členům zájmových organizací, kteří se podíleli na zajištění kulturních akcí.

Děkuji zastupitelstvu obce za podporu činnosti a poskytnutí finančního příspěvku jednotlivým spolkům a organizacím v obci.

 

V Holoubkově 18.12.2023

Zapsal: Kurdík Stanislav – předseda výboru