Zápis ze zasedání stavebního výboru ze dne 24.8.2023

Zveřejněno: 20. 9. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 457x

Schůze se zúčastnili: Dragoun, Dongres, Fiala, Vondrášek

Omluveni: Bezstarosti, Herink, Škach

 

Dne 24.8.2023 se konala schůze stavebního výboru obce Holoubkov.

Po zahájení schůze Luboš Vondrášek seznámil přítomné členy s činností a náplní stavebního výboru obce Holoubkov.

Poté předložil členům k projednání záměr místního SDH na dovybavení cvičiště SDH. SDH plánuje na hasičském cvičišti u rybníka umístit kontejner se sociálním zařízením a přístavbu skladu pro nářadí a provozní materiál používaný při akcích SDH k stávající budově sloužící jako občerstvení při pořádaných akcích SDH. V případě sociálního zařízení se jedná o obytný kontejner vybavený dámským a pánským záchodem s umyvadly, napojený bude do stávající kanalizace. Cena cca. 150 tis. Kč bez DPH. U přístavby skladu se jedná o montovaný systém z ocelových trapézových plechů, v barvě – koloru stávajících dřevěných konstrukcí budovy občerstvení. Cena cca. 120 tis. Kč bez DPH. SDH vznesl žádost na obecní zastupitelstvo, zdali by výše uvedené vybavení určené pro sportovní areál cvičiště SDH proplatilo. 

Členové stavebního výboru se jednomyslně shodli na tom, že kontejner se sociálním zařízením i přístavbu skladu lze na pozemku cvičiště umístit a připojit na stávající inženýrské sítě a jsou pro další využití cvičiště SDH potřebné. Stavební výbor doporučuje obecnímu zastupitelstvu výše uvedené zařízení pro cvičiště SDH zajistit a proplatit. 

Stavební výbor nad rámec žádosti SDH doporučuje obecnímu zastupitelstvu zvážit, zdali místo přístavby skladu z ocelových trapézových plechů nenechat postavit přístavbu z dřevěných trámů a profilů, aby přístavba vzhledově navazovala na stávající stavbu i za případnou cenu vyšších nákladů.

 

Pro návrh 4/4 z přítomných.

 

Zapsal: Luboš Vondrášek

předseda stavebního výboru obce Holoubkov