Rekonstrukce silnice III/2341 z centra obce k rybníku

Zveřejněno: 8. 3. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1499x

SILNICE K RYBNÍKU OTEVŘENA!

 

AKTUALIZACE DNE 13.11.2023: Na základě dnešní kolaudační pochůzky byl dán souhlas ke zprůjezdnění rekonstruovaného úseku silnice III/2341 od křižovatky v centru obce směrem k rybníku. Ještě jednou děkujeme všem za trpělivost.

 

AKTUALIZACE DNE 9.10.2023: Od úterý 10.10.2023 do čtvrtka 12.10.2023 budou probíhat opravy vybraných úseků silnice procházející přes spodní část obce Medový Újezd. V době provádění stavebních prací využijte objízdnou trasu přes horní část Medového Újezdu a poté po Tankovce. Děkujeme za pochopení.

 

V pondělí 13.3.2023 začne další velká investiční akce v naší obci, a to kompletní rekonstrukce krajské komunikace III/2341 v délce cca. 330 m v úseku od domu č.p. 8 v části obce Na Rudě (od místa, kde skončila oprava komunikace na hrázi Holoubkovského rybníka při investiční akci dokončené v roce 2011) až ke křižovatce před Hotelem Bělohlávek v centru obce. Kromě samotné silnice bude v dotčeném úseku provedena rovněž oprava havarijního stavu hráze rybníka v zatáčce pod ZŠ, výstavba nového chodníku a úprava inženýrských sítí. Kvůli opravě hráze bylo nutné provést vypuštění rybníka, který bude ve čtvrtek 9.3.2023 sloven. Na základě výsledku výběrového řízení bude stavbu realizovat společnost ROADFIN STAVBY s.r.o., Vejprnice. Termín pro dokončení stavby je stanoven do 23.11.2023.

file icoRekonstrukce III-2341 - koordinační situace.pdf (1,3 MB)

Celá stavba bude realizována za ÚPLNÉ UZAVÍRKY komunikace pro veškerý provoz !!! Oficiálně označená objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu bude vedena po trase: Holoubkov - Hůrky - Pavlovsko - Rokycany - Svojkovice - Holoubkov, je však pochopitelné, že zejména místní doprava může využít jakoukoliv jinou veřejnou komunikaci (např. přes Medový Újezd nebo Svojkovice).

Obec důrazně upozorňuje, že nebude možné využít průjezd přes místní komunikaci na Pekárně, která bude za pomníkem fyzicky uzavřena betonovými zátarasy !!! Dolů po Pekárně bude možné zajet pouze ke zdravotnímu středisku.

file icoRekonstrukce III-2341 - oficiální objízdná trasa.pdf (1,0 MB)  

file icoRekonstrukce III-2341 - situace u pomníku.pdf (103,2 KB)

V souvislosti s tím dochází i k úpravám v jízdních řádech autobusové dopravy u linky č. 470239. Tato linka nebude zajíždět na autobusovou zastávku v centru obce, ale otočí se dole u pomníku, kde bude zřízena provizorní autobusová zastávka.

file icoVýlukový jízdní řád autobusové linky č. 239.pdf (12,5 KB)

Děkujeme všem za pochopení a trpělivost s nutnými omezeními, které s sebou každá takto rozsáhlá stavba nutně přináší.

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce

REPORTÁŽ ZAK TV