Komentář k ročnímu výkazu o knihovně za rok 2022

Zveřejněno: 8. 3. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 211x

file icoVýkaz knihovna 2022.pdf (1,5 MB)

 

V průběhu roku 2022 bylo zaregistrováno 94 čtenářů, z toho 17 čtenářů mladších 15 let. Knihovnu navštívilo celkem 1.719 návštěvníků. Webovou stránku knihovny shlédlo 869 návštěvníků. Do elektronického katalogu bylo zaznamenáno 419 vstupů z prostoru mimo knihovnu. Nejpilnějšími čtenáři byli Daniela Pechová a Stanislav Krejčí.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021 byl 8.923 knih. Bylo pořízeno 275 knih (nákup nebo dary), vyřazeno bylo 1.439 knih. Celkem bylo půjčeno 3.871 knih.

Nejpůjčovanějšími knihami byly: V jabloňovém sadu od S. Wiggs, knihy od E. M. Taylor - Staré sídlo a Dům v zátoce a Příliš mnoho tajemství od K. Gillerové-Brezníkové. Novinkou pro dětské čtenáře je možnost zapůjčení elektronické Albi tužky a knih z edice Kouzelné čtení.

Z regionálního oddělení rokycanské knihovny bylo zapůjčeno 192 svazků. Bylo vyřízeno 75 požadavků na meziknihovní výpůjční službu ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni a Městské knihovny v Rokycanech.

V roce 2022 se v knihovně pořádalo osm vzdělávacích akcí pro žáky základní a mateřské školy. 

 

Zpracovala: M. Tichotová - knihovnice