Zpráva o činnosti sociálního výboru za rok 2020

Zveřejněno: 12. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 734x

Sociální výbor pracoval ve složení: MUDr. Václava Gutová - předsedkyně, Alena Kalousová, Božena Karasová, Hana Šašková, Zdeňka Švihlová - členky

K jednání se výbor sešel celkem na 5 schůzích a projednával sociální a zdravotní problémy občanů a obyvatelů DPS ve spolupráci s pečovatelkou paní Petrou Lahodovou. Společně s panem starostou byla řešena problematika občanů svěřených do opatrovnictví obce Holoubkov. 

Dále byla řešena bytová problematika. Byly přiděleny 2 byty mimo pořadník – služební byt paní zubařce MDDr. Čirčové a ze sociálních důvodů byt panu Pospíšilovi. V DPS byl přidělen jeden byt, v současnosti je DPS plně obsazen. Byla přijata 1 žádost o sociální byt, kterou zatím evidujeme, volné sociální byty nyní obec nemá. Při každoročním hodnocení změn uchazečů o byty nebylo obnoveno 10 žádostí.

V červnu proběhlo odložené "Vítání občánků", letos jsme přivítali celkem 9 dětí.

Vzhledem ke koronavirové epidemii nebyly provedeny velikonoční návštěvy našich spoluobčanů v Domově Harmonie v Mirošově a v DSS ve Zbůchu, byly zaslány dopisy a přáníčka. Stejně jsou plánována přání i k Vánocům.

Průběžně byly předávány dárky a přání spoluobčanům k významným životním výročím při zachovávání všech doporučených hygienických předpisů.

Za sociální výbor: MUDr. Václava Gutová