POZOR !!! Nová povinnost v třídění odpadu

Zveřejněno: 19. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1724x
Jedlé oleje a tuky

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 16.12.2019 zabývalo otázkou odpadového hospodářství v obci. Byla přijata nová obecně závazná vyhláška č. 1/2019, která občanům přináší od 1.1.2020 novou povinnost třídit kromě papíru, plastů, skla, kovů, bioodpadů, nebezpečných a objemných odpadů rovněž jedlé oleje a tuky. Konkrétně se jedná o přepálený rostlinný olej a tuk z kuchyní vzniklý např. při smažení řízků, fritování hranolků apod. Tyto oleje občané doposud zřemě běžně vylévali do WC, což však není ideální, neboť olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí. Je také energeticky a finančně velice náročné čistit takto kontaminovanou odpadní vodu. Tento druh odpadu je nutné od nového roku nalít do neporušené PET lahve, pevně uzavřít a odnést do nové černé nádoby umístěné u kotelny v novém sídlišti (vedle oranžových kontejnerů na velkoobjemový komunální odpad). Takto odevzdaný olej bude následně ekologicky zlikvidován specializovanou firmou. Důležité je rovněž upozornit, že tato nádoba NESLOUŽÍ k odkládání živočišných tuků (sádlo, lůj) a motorových olejů (z aut, motorek apod.).

Celé znění obecně závazné vyhlášky je k dispozici zde:

Veškeré informace k nakládání s odpady a jejich správnému třídění jsou přehledně zpracovány v této sekci:

http://www.obecholoubkov.cz/cs/odpady/

 

Zastupitelstvo se rovněž zabývalo stanovením místního poplatku za popelné pro rok 2020. Na základě kalkulace nákladů na likvidaci odpadů zůstává tento poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce, tj. 650,- Kč na poplatníka.

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce