Nad bezpečností v obci bude od příštího roku bdít Obecní policie

Zveřejněno: 11. 3. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2702x

Mimořádně důležité rozhodnutí učinilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 9.3.2015. Jednomyslně byl totiž schválen návrh starosty na zřízení nového orgánu, který od příštího roku bude dbít nad bezpečností v obci, dodržováním obecních vyhlášek a pácháním přestupků - bude zřízena Obecní policie. Tento návrh vychází ze společného jednání starostů města Mýta, obce Holoubkov a obce Medový Újezd, kteří se dohodli na vytvoření společné obecní policie, jejíž působnost bude na katastrech všech těchto tří obcí. Všichni tři starostové se shodli, že není možné nadále nečinně přihlížet zhoršující se bezpečnostní situaci v našich obcích, rozmáhající se krádeže soukromých věcí občanů (sklepy v bytovkách, automobily na parkovištích, garáže, chaty, rodinné domy) a porušování pravidel chování na veřejných prostranstvích (hluk, nedodržování nočního klidu, nedovolené parkování na chodnících a zelených plochách, překračování nejvyšší dovolené rychlosti, volné pobíhání psů, vandalismus, ničení obecního i soukromého majetku apod.).

Po dohodě starostů bude zřizovatelem obecní policie Město Mýto a její sídlo bude přímo na Městském úřadě v Mýtě. Ve výkonu služby budou celkem 3 strážníci (1 vedoucí strážník + 2 strážníci), kteří budou zajišťovat nepřetržitou službu (buď přímo ve výkonu služby, nebo v tzv. pracovní pohotovosti). Na telefonní linku obecní policie se tak bude možné dovolat kdykoliv v jakoukoliv denní či noční dobu.

V průběhu letošního roku budou ve vyhlášeném výběrovém řízení vybráni všichni strážníci, kteří kromě povinných psychologických testů a testů tělesné zdatnosti musejí následně absolvovat povinný tříměsíční výcvikový kurz. Teprve poté mohou nastoupit do plného výkonu služby, takže reálně počítáme se zahájením činnosti obecní policie od začátku roku 2016. Věřím, že zřízení tohoto nového orgánu velmi významně přispěje ke snížení kriminality a zvýšení bezpečnosti v naší obci.

Podrobnější informace o záměru zřízení společné obecní policie si můžete přečíst v následujícím materiálu:

  file icoZáměr zřízení společné obecní policie.pdf (198,0 KB)

Reportáž TV ZAK (od 9:20 min)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce